Je kan een aanvraag voor teruggave van leerkrediet voor het academiejaar 2019-2020 alleen nog indienen met het papieren formulier. Het digitale aanvraagformulier is afgesloten.

Het papieren aanvraagformulier vind je op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-voor-studenten

Ga na of je voldoet aan de voorwaarden om een aanvraag in te dienen. Zo is een aanvraag alleen zinvol als je examen plaatsgevonden heeft na het einde van het academiejaar 2019-2020. Sinds de proclamatie van het laatste examenresultaat mogen bovendien hoogstens 30 kalenderdagen verstreken zijn.